KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện ủy Thạch Thất quán triệt triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24 của BTV Thành ủy về Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố
Ngày đăng 13/09/2023 | 15:00  | Lượt xem: 359

Sáng ngày 13/9, Huyện ủy Thạch Thất quán triệt triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24 của BTV Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố và Hướng dẫn 06 của Thành ủy về xây dựng “Chi bộ 4 tốt”.

Đại biểu tham dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Đức- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí UVBTV Huyện ủy; UVBCH Đảng bộ huyện khóa 24; các đồng chí cán bộ chủ chốt từ Huyện đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan hành chính, 1 số đơn vị hiệp quản trên địa bàn Huyện.

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện quán triệt Nghị quyết và các KH thực hiện Chỉ thị số 24
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện thông qua Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 24 của UBND huyện

Tại hội nghị các đồng chí Thường trực Huyện ủy đã quán triệt Nghị quyết và các Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Chỉ thị 24 của Thành ủy và Hướng dẫn 06 của Thành ủy về xây dựng chi bộ 4 tốt; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 24 của UBND huyện; Công bố quyết định thành lập Đoàn giám sát thực hiện Chỉ thị 24; triển khai Kế hoạch thực hiện Hướng dẫn 06 về thực hiện một số mô hình "Chi bộ 4 tốt".

Đồng chí Vũ Thị Lệ Quyên- HUV- Trưởng phòng Nội vụ huyện trình bày tham luận tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tuấn Chinh- Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm trình bày tham luận

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Lê Minh Đức- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Đức- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Những nội dung được triển khai tại hội nghị rất quan trọng. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện và toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động cần tiếp tục nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của Chỉ thị 24, Hướng dẫn 06 của Thành ủy; Nghị quyết 159 của Huyện uỷ và các chương trình, kế hoạch đề ra; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm; qua đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm của các cấp, các ngành từ Huyện đến cơ sở; xác định rõ đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi tập thể và từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động coi đây là cơ sở quan trọng để các cấp, ngành tổ chức thực hiện. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai ở các cơ sở, đơn vị để thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn Huyện.
Các cấp, các ngành xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của Chỉ thị 24 và Hướng dẫn 06 của Thành ủy, phát huy dân chủ, bàn bạc kỹ lưỡng, thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho cơ quan, đơn vị, cho sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của Huyện.
Đặc biệt chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. 

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu, ngay sau Hội nghị, căn cứ vào Chỉ thị, Hướng dẫn của Thành ủy, Nghị quyết, Kế hoạch của Huyện ủy và Chương trình hành động của UBND Huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ được giao phụ trách các đảng bộ, chi bộ cơ sở; các đồng chí Lãnh đạo UBND Huyện phụ trách lĩnh vực, phòng, ban, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác hướng dẫn, gắn với thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, Hướng dẫn của Thành ủy; Nghị quyết, Kế hoạch của Huyện ủy và Chương trình hành động của UBND Huyện, đảm bảo bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả./.