KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội Nông dân huyện kiểm tra hoạt động ủy thác cho vay tại Hội Nông dân xã Bình Yên
Ngày đăng 15/09/2023 | 16:37  | Lượt xem: 275

Sáng ngày 14/09/2023, Đoàn kiểm tra của Hội Nông dân huyện Thạch Thất do Bà Vương Thị Thảo - Chủ tịch Hội ND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình hoạt động ủy thác cho vay tại Hội ND xã Bình Yên.

Thực hiện Kế hoạch liên lịch giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các hội đoàn thể nhận ủy thác, Hội ND huyện Thạch Thất đã chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH thực hiện tốt công tác ủy thác vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên và nhân dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Kết quả đến hết tháng 08/2023 Hội ND xã Bình Yên đang quản lý 6 tổ TK&VV Ngân hàng CSXH, với tổng dư nợ trên 8,9 tỷ đồng cho 192 hộ vay, tại 03 chương trình vay gồm: vốn giải quyết việc làm, hộ cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Từ khi được nhận ủy thác, Thường trực Hội ND xã Bình Yên luôn chấp hành tốt về công tác quản lý vốn vay, các quy định của Ngân hàng CSXH, của UBND xã.

Qua kiểm tra sổ sách và thực tế quản lý, sử dụng nguồn vốn vay tại 4 tổ tiết kiệm và 3 hộ vay ở xã cho thấy: Các tổ cơ bản hoạt động hiệu quả; hồ sơ lưu trữ đảm bảo khoa học; các hộ được vay nhìn chung đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Tuy nhiên, trong công tác quản lý vốn vay cũng còn một số hạn chế, tồn tại trong việc giải quyết các hộ vay chưa lưu giữ biên lai đầy đủ; việc bình xét đối tượng cho vay chưa đều...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến hoạt động vốn vay như: Nguyên nhân nợ quá hạn, lãi tồn; giải pháp thu gốc, lãi; quy trình bình xét vay vốn,....

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bà Vương Thị Thảo - Chủ tịch Hội ND huyện đề nghị Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với Hội ND xã thường xuyên rà soát, kiện toàn các tổ TK&VV; tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay. Đồng thời đề nghị tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động vay vốn gắn với tuyên truyền các quy định, quy chế của thành viên; nâng cao trách nhiệm của tổ trưởng; có các giải pháp xử lý nợ quá hạn và không để phát sinh nợ quá hạn mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.