KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

ĐỔI THAY VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN THẠCH THẤT
Ngày đăng 11/06/2024 | 15:40  | Lượt xem: 71

Trong giai đoạn 2019 - 2024, nhờ thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Trung ương và TP Hà Nội, đời sống kinh tế - xã hội tại 3 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc huyện Thạch Thất đã có nhiều đổi thay tích cực.

Thu nhập đồng bào tăng 17 triệu đồng

Trên địa bàn huyện Thạch Thất, đồng bào DTTS sinh sống tập trung ở 17 thôn thuộc 3 xã: Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung. Trong đó, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường, chiếm 94,66% tổng số DTTS của toàn huyện.

Trong những năm qua, huyện Thạch Thất đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả hai Kế hoạch số 138/KH-UBND và 253/KH-UBND của UBND TP Hà Nội, với mục tiêu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện.

Nguồn lực lớn đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được TP Hà Nội ưu tiên đã góp phần quan trọng và có ảnh hưởng tích cực tới đời sống dân sinh, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi trên địa bàn 3 xã miền núi của huyện Thạch Thất.

Cơ sở hạ tầng được nâng cấp tạo điều kiện để 3 xã đẩy mạnh phát triển kinh tế. Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người dân tại 3 xã vùng đồng bào DTTS của huyện Thạch Thất đã đạt 73 triệu đồng/người/năm (tăng 17 triệu đồng/người/năm so với năm 2019).

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, giai đoạn 2019 - 2024, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã cho vay, giải ngân được 1.735 lượt khách hàng là người DTTS và miền núi, với số tiền gần 66,7 tỷ đồng, tạo điều kiện để các hộ đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo nên trong 5 năm qua, trên địa bàn 3 xã miền núi, tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS đã giảm từ 0,84% năm 2019 xuống còn 0,25% cuối năm 2023. Tổng số hộ cận nghèo giảm từ 3,2% năm 2019 xuống còn 0,99% cuối năm 2023.

Phấn đấu không còn hộ nghèo

Thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS huyện Thạch Thất lần thứ III nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy - UBND TP Hà Nội, sự hỗ trợ phối hợp giúp đỡ của các sở ngành, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn 3 xã miền núi tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Vùng đồng bào DTTS của huyện Thạch Thất đã bước đầu khai thác được các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của huyện.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, trong giai đoạn 2024 - 2029, địa phương xác định nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện vẫn sẽ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2029, không còn hộ nghèo vùng đồng bào DTTS.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Thạch Thất sẽ chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại dịch vụ du lịch sinh thái; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao. Nhân rộng các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, mô hình trồng hoa, sản xuất rau an toàn, các trang trại chăn nuôi tập trung.

Bên cạnh tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với đồng bào DTTS, địa phương cũng sẽ chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn lao động; xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào DTTS.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thạch Thất lần thứ IV nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến tổ chức giữa tháng 6/2024. Bên cạnh mục tiêu “không còn hộ nghèo”, huyện phấn đấu đến năm 2029, 3 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 100% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; 3/3 xã duy trì tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100%...