CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thạch Thất: Đẩy nhanh tiến độ triển khai và ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên" cho 100% đảng viên
Ngày đăng 10/03/2023 | 16:41  | Lượt xem: 97

Sau khi Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành kế hoạch số 118- KH/HU ngày 16/02/2023 về triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ huyện Thạch Thất và phần mềm “điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, đồng thời tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” vào ngày 24/02/2023.

Đến nay, toàn Huyện đã có 41/41 tổ chức cơ sở đảng, với tổng số 7.787 đảng viên triển khai cài đặt và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” (đạt 89%). Trong đó, 25/41 đảng uỷ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ cài đặt đạt 90% trở lên, các địa phương, đơn vị đạt thấp dưới 60% là: Đảng bộ xã Hạ Bằng, Yên Trung, Tiến Xuân, CTCP Phượng Hoàng Xanh A &A.

Để thực hiện có hiệu quả ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” của Đảng bộ Huyện và chuẩn hoá cơ sở dữ liệu đảng viên trên toàn đảng bộ Huyện. Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu Đảng uỷ các xã, thị trấn, đảng uỷ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Đoàn viên thanh niên đến từng hộ gia đình đảng viên cao tuổi hướng dẫn, cài đặt ứng dụng!

 

Tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng phối hợp với các chi bộ đẩy nhanh tiến độ cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho 100% đảng viên tại các chi bộ trực thuộc, nhất là các Đảng bộ cơ sở đạt tỷ lệ thấp. Chậm nhất 15 ngày sau khi hoàn thành cài đặt, gửi danh sách file mềm Excel đảng viên sinh hoạt thực tế theo từng chi bộ trong cùng sheet, thông tin của đảng viên phải rà soát kỹ, tránh sai sót gửi về Ban Tổ chức Huyện uỷ trước ngày 15/3/2023 (theo mẫu gửi kèm, không thêm bớt hoặc thay đổi kết cấu file danh sách).

Sau khi cài đặt phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử xong, đảng uỷ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ khai thác và sử dụng các ứng dụng phần mềm trong sinh hoạt chi bộ tại các kỳ sinh hoạt hàng tháng; tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới từng đảng viên.

Thực hiện tốt việc đăng tin, bài tuyên truyền trên phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” theo phân quyền. Việc đăng tin bài cần thực hiện thường xuyên, tin, bài đảm bảo nội dung phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động của đảng bộ, chính quyền và các thông tin về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương./.