HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Thạch Thất triển khai thí điểm lập Hồ sơ sức khoẻ điện tử, Sổ sức khoẻ điện tử trên địa bàn huyện
Ngày đăng 22/11/2023 | 08:50  | Lượt xem: 86

Thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 13/11/2023 của UBND thành phố Hà Nội, Thạch Thất ban hành kế hoạch triển khai thí điểm lập Hồ sơ sức khoẻ điện tử, Sổ sức khoẻ điện tử trên địa bàn huyện.

Việc triển khai Hồ sơ sức khoẻ điện tử nhằm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm kết nối các thông tin, dữ liệu điện tử hình thành trong quá trình khám, chữa bệnh của người dân tại các cơ sở y tế tư nhân và nhà nước. Đồng thời, phục vụ công tác quản lý chuyên ngành Y tế đầy đủ, chính xác, kịp thời, hỗ trợ công tác tổng hợp, phân tích thông tin dữ liệu, giúp việc dự báo, hoạch định chính sách, chỉ đạo hiệu quả về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. 

Theo đó, lộ trình triển khai thí điểm gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 - Xây dựng và tổ chức triển khai thí điểm việc hiển thị thông tin sức khoẻ cá nhân trên ứng dụng VNeID. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2023. 

GIai đoạn 2 - Thực hiện cập cập kết quả khám, chữa bệnh; Kết nối dữ liệu và Đánh giá kết quả. Thời gian hoàn thành giai đoạn 2 trước ngày 31/3/2024. 

Giai đoạn 3 - Rà soát thông tin hành chính biến động của người dân; tổ chức kiểm tra, giám sát; tiếp tục câp nhật hồ sơ. Thời gian thực hiện từ ngày 01/4/2024. 

Toàn huyện phấn đấu 100% người dân sống, làm việc ổn định trên địa bàn Huyện được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, qua đó hình thành CSDL hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội; 100% thông tin sức khỏe y tế của người dân trên địa bàn Huyện được theo dõi, quản lý thông qua dữ liệu số, đồng thời được chia sẻ, kết nối với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành phục vụ nhu cầu giải quyết công việc, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện./.