HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Thạch Thất: Hội nghị hướng dẫn cài đặt phần mềm định danh điện tử VNEID
Ngày đăng 13/05/2023 | 17:30  | Lượt xem: 74

Kế hoạch số 161/KH-UBND huyện Thạch Thất về thực hiện Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn huyện Thạch Thất, ngày 13/5/2023, Công an huyện Thạch Thất phối hợp Phòng Giáo dục - Đào tạo tổ chức Hội nghị Hướng dẫn cài đặt phần nềm định danh điện tử.

Hội nghị được tổ chức tại Hội trường lớn Công an huyện Thạch Thất với 236 cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên, tổng  phụ trách đội và cán bộ phụ trách CNTT trường học của 80 trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Đây là nội dung quan trọng, có ý nghĩa lớn, thể hiện vai trò nòng cốt của các cán bộ trong công tác chuyển đổi số tại địa phương, góp phần xây dựng huyện Thạch Thất sớm hoàn thành Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Tại hội nghị các đồng chí công an huyện hướng dẫn chi tiết về việc đăng ký định danh điện tử, cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNEID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, những thắc mắc, khó khăn của người dân cũng được các đồng chí giải đáp tận tình.

Hiện nay, Đề án 06 đang được các cấp, các ngành huyện Thạch Thất tích cực triển khai thực hiện sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, để hướng tới chuyển đổi số, thực hiện các giao dịch điện tử thông qua ứng dụng VNEID được cài đặt trên điện thoại thông minh. Chính vì vậy, hội nghị đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 về chuyển đổi số cộng đồng. Hội nghị giúp các cán bộ nắm vững các bước cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID trên điện thoại thông minh, từ đó tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc cài đặt ứng dụng này đến với tầng lớp nhân dân, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho người sử dụng./.