HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Hà Nội: Sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính
Ngày đăng 14/05/2024 | 15:26  | Lượt xem: 29

TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 1/7/2024.

UBND TP Hà Nội mới có công văn chỉ đạo các đơn vị về việc triển khai thực hiện Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 08/5/2024 của Tổ công tác Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung tham mưu UBND TP chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp;

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 1/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử.

UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu UBND TP việc thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, sử dụng các phương tiện, cách thức truyền thông mới qua mạng xã hội để truyền thông có hiệu quả tới mọi người dân về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VNeID;

Phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và Thành phố; chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VneID như thực hiện cấp phiếu Lý lịch tư pháp, khám chữa bệnh, chi trả chế độ an sinh xã hội…giúp người dân hiểu và tham gia thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Văn phòng UBND TP, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện tham mưu UBND TP triển khai việc phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ để hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử kể từ ngày 1/7/2024...

Văn phòng UBND TP, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp các vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo UBND TP và Ban Chỉ đạo theo quy định.