HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Gấp rút hoàn thành những nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2023
Ngày đăng 06/09/2023 | 14:13  | Lượt xem: 42

Dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, vừa qua, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã tổ chức phiên họp tháng 8.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, những nhiệm vụ đang đặt ra đòi hỏi các thành viên trong Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành phải bám sát vào sự chỉ đạo của Chính phủ về Đề án 06 cũng như giải quyết những nhiệm vụ cụ thể đặt ra theo từng tháng, quý, năm. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành thảo luận, đánh giá những tồn tại và triển khai hiệu quả những nhiệm vụ trong tháng 9, phục vụ cho những nhiệm vụ lớn của Chính phủ trong thời gian tới.

Trong phần tham luận dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, đại diện Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các bộ Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Sở Y tế Hà Nội… đã báo cáo tham luận về nội dung liên quan.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện 233 nhiệm vụ; sớm khắc phục 30 nhiệm vụ chậm, muộn. Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của pháp lý phục vụ Trung tâm dữ liệu quốc gia, Luật Giao dịch điện tử, Nghị định quy định 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ, các bộ, ngành có liên quan cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, nghiên cứu, rà soát, đưa nội dung rà soát, sửa đổi các văn bản theo hướng ứng dụng nền tảng định danh và xác thực điện tử, ứng dụng VNeID để tạo tài khoản mới với thông tin thuê bao di động vào Nghị định hướng dẫn triển khai Luật Viễn thông sau khi Luật Viễn thông sửa đổi được ban hành.

Đối với việc thúc đẩy dịch vụ công, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tái cấu trúc quy trình các TTHC, dịch vụ công đang được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả; đôn đốc các bộ, ngành tiếp tục thực hiện các dịch vụ công liên thông trong 53 dịch vụ công thiết yếu để tạo tiện ích nhất cho người dân và doanh nghiệp.