HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Bộ Thông tin và truyền thông yêu cầu định danh tất cả tài khoản mạng xã hội
Ngày đăng 10/05/2023 | 08:01  | Lượt xem: 65

Yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội là cá nhân hay tổ chức phải thực hiện việc định danh áp dụng cho cả mạng xã hội trong nước và nước ngoài.

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, khi chúng ta đã chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát phát triển ứng dụng về dân cư, định danh cá nhân và thực hiện điện tử đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn dến năm 2030 (Đề án 06).

Sau một năm triển khai trên mọi miền đất nước, đề án 06 đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính; góp phần trong việc đấu tranh lợi dụng công nghệ để phạm tội trên không gian mạng và viễn thông. Đặc biệt Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu tất cả các thuê bao phải xác thực định danh thông tin thuê bao trước ngày 15/4. Qua đó đã phát hiện 1,2 triệu thuê bao không xác thực chính chủ điều này tiềm ẩn không ít những hành vi lừa đảo.

Các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi khi sử dụng tin nhắn qua ứng dụng OTT xuyên biên giới khiến việc xác thực định danh vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc xác thực các tài khoản trên mạng đã có cơ chế phối hợp cụ thể giữa Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Công an. Theo đó, nghị định thay thế các nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng sẽ được ban hành trong cuối năm 2023 với thay đổi rất quan trọng. Cụ thể yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội là cá nhân hay tổ chức phải thực hiện việc định danh. Việc này áp dụng cho cả mạng xã hội nước ngoài như Facebook, YouTube, TikTok... Với các tài khoản mạng xã hội không định danh sẽ bị đấu tranh, ngăn chặn, xử lý với các mức độ. Như vậy sẽ tiếp cận và hạn chế được vấn đề tội phạm lừa đảo, phạm tội trên không gian mạng, lợi dụng công nghệ cao dưới hình thức sim điện thoại hay thanh toán tài khoản.

Bên cạnh các đề án, nghị định, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự đồng thuận của các cấp, các ngành, cán bộ công nhân, viên chức và các tầng lớp nhân dân cùng sự vào cuộc của chính quyền các cấp trong quá trình triển khai thực hiện sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ cũng như phát huy tối đa những lợi ích mà đề án, nghị định mang lại cho đất nước, cho nhân dân./.