CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hội nghị họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Publish date 15/08/2022 | 16:00  | Lượt xem: 45
Sáng ngày 15/8/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị họp Ban chỉ đạo Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực...

Tập huấn “Nâng cao nhận thức, phương pháp xây dựng, áp dụng, đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015”

Publish date 02/08/2022 | 03:12  | Lượt xem: 76
Sáng ngày 02/8/2022, UBND huyện tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức, phương pháp xây dựng, áp dụng, đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia...

Đoàn kiểm tra UBND Thành phố Hà Nội kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại huyện Thạch Thất

Publish date 07/06/2022 | 04:15  | Lượt xem: 323
Sáng ngày 07/6/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hoạt động kiểm soát...

Công khai danh mục thủ tục hành chính, gỡ bỏ các thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa

Publish date 13/09/2021 | 01:21  | Lượt xem: 304
Ngày 13/9/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành văn bản số 1820/UBND-VP về niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, gỡ bỏ các thủ tục hành chính...

Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công

Publish date 06/07/2021 | 11:02  | Lượt xem: 168
Tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện để cải thiện mức độ hài lòng của người...

Nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, xác định chỉ số CCHC của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND xã, thị trấn

Publish date 22/04/2021 | 04:35  | Lượt xem: 158
Từng bước nâng cao tiến độ, hiệu quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực CCHC, phát hiện kịp thời những sáng kiến kinh nghiệm, mô hình...

Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước

Publish date 16/04/2021 | 04:56  | Lượt xem: 150
Đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thuộc huyện Thạch Thất. Thông qua khảo sát nắm bắt được...

Nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước, chuyển đổi lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Publish date 12/01/2021 | 03:11  | Lượt xem: 126
Nâng cao thêm một bước về trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc huyện; tạo bước chuyển...

Cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

Publish date 11/01/2021 | 09:51  | Lượt xem: 192
Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức,...

Phát động phong trào thi đua thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”

Publish date 14/03/2019 | 02:55  | Lượt xem: 32
Nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện trọng năm 2019, UBND huyện Thạch Thất vừa ban hành Kế hoạch số 81/KH- UBND ngày...

Thạch Thất tăng cường chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính

Publish date 13/02/2019 | 07:44  | Lượt xem: 28
Để tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ngày 12/2/2019, UBND huyện Thạch Thất ban hành văn bản...

Hội nghị công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện

Publish date 14/01/2019 | 02:08  | Lượt xem: 32
Tại hội nghị, đại diện phòng Nội vụ huyện đã công bố Quyết định điều động,bổ nhiệm đ/c Phí Văn Hưng- sinh năm 1975- Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản lý...

Triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Publish date 02/01/2019 | 09:00  | Lượt xem: 35
Kể từ ngày 01/01/2019, UBND huyện Thạch Thất triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Huyện Thạch Thất tham dự tập huấn trực tuyến toàn quốc về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Publish date 24/12/2018 | 08:07  | Lượt xem: 26
Tại điểm cầu huyện Thạch Thất có đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện, đại...

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn thư – Lưu trữ huyện Thạch Thất năm 2018

Publish date 24/12/2018 | 08:03  | Lượt xem: 26
Ngày 21/12/2018, tại Hội trường UBND huyện Thạch Thất, UBND huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn thư- Lưu trữ năm 2018 cho các đồng chí là...