HUYỆN ỦY

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ,BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THẠCH THẤT KHÓA XXIV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

I. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Trần Đình Cảnh               Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Nhật          Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng        Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4. Đồng chí Đỗ Thị Bích                     UVTV, Chủ tịch UB MTTQ huyện

5. Đồng chí Nguyễn Minh Hồng         UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

6. Đồng chí Cấn Đình Trung               UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

7. Đồng chí Trần Khải Hoàn               UVTV, Trưởng Công an huyện

8. Đồng chí Nguyễn Kim Loan           UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

9. Đồng chí Đào Xuân Ban                 UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

10. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc   UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

11. Đồng chí Nguyễn Đăng Quân        UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

12. Đồng chí Cấn Văn Hương              UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

13. Đồng chí Đặng Minh Tân               UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

II.  DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXIV NHIỆM KỲ 2020- 2025

1. Đồng chí Trần Đình Cảnh                Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Nhật          Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng         Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4. Đồng chí Nguyễn Kim Loan            UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

5. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc    UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

6. Đồng chí Đỗ Thị Bích                      UVTV, Chủ tịch UB MTTQ huyện

7. Đồng chí Nguyễn Minh Hồng          UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

8. Đồng chí Cấn Đình Trung                UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

9. Đồng chí Trần Khải Hoàn                UVTV, Trưởng Công an huyện

10. Đồng chí Đào Xuân Ban                  UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

11. Đồng chí Nguyễn Đăng Quân         UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

12. Đồng chí Cấn Văn Hương               UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

13. Đồng chí Đặng Minh Tân                 UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

14. Đồng chí Đinh Văn Chiến                HUV, Chánh Thanh tra huyện

15. Đồng chí Nguyễn Thị Mùng Chín    HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện

16. Đồng chí Nguyễn Trường Giang      HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

17. Đồng chí Nguyễn Trường Giang      HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

18. Đồng chí Cấn Văn Hồng                  HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Kim

19. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng          HUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

20. Đồng chí Khuất Thị Khuyên            HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

21. Đồng chí Nguyễn Doãn Lũy            HUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy

22. Đồng chí Nguyễn Hữu Lương         HUV, Phó Trưởng Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

23. Đồng chí Nguyễn Đức Lượng         HUV, Phó Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện

24. Đồng chí Nguyễn Quốc Mạnh        HUV, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

25. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân        HUV, Bí thư Đảng ủy xã Chàng Sơn

26. Đồng chí Vũ Thị Lệ Quyên             HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

27. Đồng chí Nguyễn Xuân Sinh           HUV, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

28. Đồng chí Khuất Khắc Sơn               HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

29. Đồng chí Phùng Khắc Sơn              HUV, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

30. Đồng chí Phạm Quang Thái             HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Liên Quan

31. Đồng chí Vương Thị Thảo               HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Ngải

32. Đồng chí Đỗ Toàn Thắng                 HUV, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện

33. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn             HUV, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện

34. Đồng chí Nguyễn Tuấn Trung          HUV, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện

35. Đồng chí Nguyễn Văn Trung           HUV, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện

36. Đồng chí Cấn Xuân Trường             HUV, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện

37. Đồng chí Nguyễn Tiến Trường       HUV, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

38. Đồng chí Đinh Công Tuân              HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Trung

39. Đồng chí Nguyễn Đình Tùng          HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Xã

40. Đồng chí Đặng Văn Võ                   HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm

41. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến        HUV, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Yên