THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Từ ngày 01/8/2022 người dân Hà Nội được hỗ trợ đến 60% mức đóng BHXH tự nguyện

Ngày đăng 27/09/2022 | 10:00  | Lượt xem: 13
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại khu Đồng Cháy

Ngày đăng 23/09/2022 | 10:38  | Lượt xem: 41
Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại khu Đồng Cháy, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 22/09/2022 | 02:20  | Lượt xem: 31
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Cháy, xã Hương Ngải

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất trên địa bàn huyện Thạch Thất

Ngày đăng 15/09/2022 | 07:30  | Lượt xem: 247
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại xã Đại Đồng, Dị Nậu, Bình Phú

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở

Ngày đăng 15/09/2022 | 10:03  | Lượt xem: 99
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu Đồng Cháy, xã Hương Ngải

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 12/09/2022 | 10:54  | Lượt xem: 88
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản là Quyền sử dụng đất ở

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở

Ngày đăng 05/09/2022 | 03:31  | Lượt xem: 148
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đấu giá xã Dị Nậu, khu Đầu Cầu Dưới, khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc

Thông báo kết quả thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Đội Trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện

Ngày đăng 26/08/2022 | 11:00  | Lượt xem: 171
Thông báo số 2530/TB-HĐTT ngày 26/8/2022 của UBND huyện Thạch Thất về kết quả thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Đội Trưởng Đội Quản lý trật tự...

Quyết định về việc phê duyệt người đủ điều kiện dự thi trình bày đề án, kỳ thi tuyển chức danh Đội Trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

Ngày đăng 15/08/2022 | 04:00  | Lượt xem: 137
Quyết định số 6127/QĐ-HĐTT ngày 15/8/2022 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt người đủ điều kiện dự thi trình bày đề án, kỳ thi tuyển chức danh...

Thông báo Lịch trình bày Đề án thi tuyển chức danh Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

Ngày đăng 10/08/2022 | 10:45  | Lượt xem: 117
UBND huyện Thạch Thất thông báo lịch trình bày Đề án thi tuyển chức danh Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND huyện Thạch Thất năm...

Thông báo kết quả thi viết, kỳ thi tuyển chức danh Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị

Ngày đăng 10/08/2022 | 10:41  | Lượt xem: 110
UBND huyện Thạch Thất thông báo kết quả thi viết, kỳ thi tuyển chức danh Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dụng đô thị thuộc huyện Thạch Thất năm 2022

Thông báo của UBND huyện Thạch Thất về thi tuyển chức danh Đội Trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị năm 2022

Ngày đăng 23/07/2022 | 08:00  | Lượt xem: 181
UBND huyện Thạch Thất thông báo về các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển và lịch tổ chức thi tuyển chức danh Đội Trưởng Đội Quản lý trật...

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất và giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày đăng 07/07/2022 | 04:15  | Lượt xem: 208
Văn bản số 1087/UBND-TNMT ngày 23/6/2022 của UBND huyện về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng...

Kết quả thi trình bày đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động thương binh xã hội huyện Thạch Thất

Ngày đăng 20/05/2022 | 04:00  | Lượt xem: 388
Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2022 huyện Thạch Thất thông báo kết quả thi trình bày đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao...

Quyết định của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý huyện Thạch Thất về phê duyệt người đủ điều kiện dự thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 13/05/2022 | 05:00  | Lượt xem: 294
UBND huyện Thạch Thất thông báo Quyết định của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2022 về phê duyệt người đủ điều kiện dự thi trình bày...