danh bạ các cơ quan

Thông báo tuyển dụng
tuyên truyền pbgdpl
Cơ quan hành chính
Hành chính công
Quản lý 1 cửa
Tra cứu hồ sơ
Công báo HN
thông tin dự án
Văn bản pháp quy
cơ sở dữ liệu
Quê hương
Danh nhân

danh sách các phòng

DANH BẠ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH HUYỆN THẠCH THẤT

Ngày đăng: 05/08/2015 | Lượt xem: 3

 

13  PHÒNG

STT

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ ĐT LIÊN HỆ

EMAIL

1

Phòng Kinh tế

0433684112

pnnptnt_thachthat@hanoi.gov.vn

2

Phòng Tư pháp

0433842626

ptp_thachthat@hanoi.gov.vn

3

Phòng Nội vụ

0433842724

pnv_thachthat@hanoi.gov.vn

4

Phòng Quản lý đô thị

0433842252

pct_thachthat@hanoi.gov.vn

5

Phòng Giáo dục

0433842257

pgddt_thachthat@hanoi.gov.vn

6

Phòng Tài chính KH

0433671491

ptckh_thachthat@hanoi.gov.vn

7

Phòng Văn hoá và thông tin

0433842640

pvh_thachthat@hanoi.gov.vn

8

Phòng Tài nguyên môi trường

0433842321

ptnmt_thachthat@hanoi.gov.vn

9

Phòng Lao động - TBXH

0433 682 372

pldtbxh_thachthat@hanoi.gov.vn

10

Văn phòng HĐND và UBND

0433 842 245

vanthu_thachthat@hanoi.gov.vn

11

Phòng Y tế

0433 682 362

pyt_thachthat@hanoi.gov.vn

12

Phòng Thanh tra huyện

0433 842 479

thanhtra_thachthat@hanoi.gov.vn

13

Phòng Dân tộc huyện

0433 601 522

pdt_thachthat@hanoi.gov.vn

 

Bộ phận một cửa UBND huyện

0433 681 224

 

 

9 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

STT

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ ĐT

 EMAIL

1

BQL CÁC DAĐTXD

0433 682 318

bql_thachthat@hanoi.gov.vn

2

TT THỂ DỤC -TT

0433 842 239

tttdtt_thachthat@hanoi.gov.vn

3

TRUNG TÂM VĂN HÓA

0433 842 429

nvh_thachthat@hanoi.gov.vn

4

TRUNG TÂM DÂN SỐ

0433 842 278

ttds_thachthat@hanoi.gov.vn

5

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

0433 680 140

ttdn_thachthat@hanoi.gov.vn

6

BAN BT GPMB HUYỆN

0433 680 237

bbtgpmb_thachthat@hanoi.gov.vn

7

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

0433 842 889

hctd_thachthat@hanoi.gov.vn

8

ĐÀI TRUYỀN THANH

0433 842 277

dtt_thachthat@hanoi.gov.vn

9 TT phát triển cụm công nghiệp huyện 0433 680 766 ttptccn_thachthat@hanoi.gov.vn

 

 

 

HUYỆN ỦY

STT

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ ĐT

EMAIL

1

Ban tuyên giáo HU

0433842780

btg_huthachthat@hanoi.gov.vn

2

Văn phòng HU

0433842264

vanthu_huthachthat@hanoi.gov.vn

3

Ban tổ chức HU

0433842774

btc_huthachthat@hanoi.gov.vn

4

Ban Dân vận HU

0433842781

bdv_huthachthat@hanoi.gov.vn

5

Uỷ ban kiểm tra HU

0433842775

ubkt_huthachthat@hanoi.gov.vn

 

 

KHỐI ĐOÀN THỂ

STT

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ ĐT

EMAIL

1

Đoàn Thanh Niên

0433842269

hd_thachthat@hanoi.gov.vn

2

Liên đoàn LĐ

0433842357

ldld_thachthat@hanoi.gov.vn

3

UB MTTQ

0433842357

mttq_thachthat@hanoi.gov.vn

4

Hội nông dân

0433842655

hnd_thachthat@hanoi.gov.vn

5

Hội cựu chiến

0433842546

hccb_thachthat@hanoi.gov.vn

6

Hội LHPN

0433842287

hpn_thachthat@hanoi.gov.vn

 

CÁC CƠ QUAN NGOÀI

STT

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ ĐT LIÊN HỆ

EMAIL

1

VIỄN THÔNG - TT

0433670251

ttvt_thachthat@hanoi.gov.vn

2

CÔNG AN HUYỆN

0433842233

ca_thachthat@hanoi.gov.vn

3

BCH QUÂN SỰ

0433842224

bchqs_thachthat@hanoi.gov.vn

4

THPT THẠCH THẤT

0433842218

tthpttt_thachthat@hanoi.gov.vn;

5

THPT HAI BÀ TRƯNG

0433670912

tthpthbt_thachthat@hanoi.gov.vn

THPT PHÙNG KHẮC KHOAN

0433672426

tthptpkk_thachthat@hanoi.gov.vn;

7

THPT BẮC LƯƠNG SƠN

Đang cập nhập

tthptbls_thachthat@hanoi.gov.vn;

8

NGÂN HÀNG HÒA LẠC

0433686316

nhhl_thachthat@hanoi.gov.vn;

9

NGÂN HÀNG NN-PTNT

0433842260

nhnnptnt_thachthat@hanoi.gov.vn;

10

NGÂN HÀNG CSXH

0433683794

nhcsxh_thachthat@hanoi.gov.vn;

11

CHI CỤC THI HÀNH ÁN

0433842351

tha_thachthat@hanoi.gov.vn;

12

BƯU ĐIỆN HUYỆN

0433842275

bd_thachthat@hanoi.gov.vn;

 

CÁC XÃ, THỊ TRẤN

STT

TÊN XÃ, THỊ TRẤN

SỐ ĐT LIÊN HỆ

EMAIL

1

Bình Phú 0433 672 200 xbp_thachthat@hanoi.gov.vn

2

Bình Yên   xby_thachthat@hanoi.gov.vn

3

Cẩm Yên 0433 670 038 xcy_thachthat@hanoi.gov.vn
4 Cần Kiệm 0433 672 051 xck_thachthat@hanoi.gov.vn
5 Canh Nậu   xcn_thachthat@hanoi.gov.vn
6 Chàng Sơn   xcs_thachthat@hanoi.gov.vn
7 Đại Đồng 0433 591 059 xdd_thachthat@hanoi.gov.vn
8 Dị Nậu 0433 599 732 xdn_thachthat@hanoi.gov.vn
9 Đồng Trúc   xdt_thachthat@hanoi.gov.vn
10 Hạ Bằng   xhb_thachthat@hanoi.gov.vn
11 Hương Ngải 0433 596 097 xhn_thachthat@hanoi.gov.vn
12 Hữu Bằng 0433 927 532 xhub_thachthat@hanoi.gov.vn
13 Kim Quan 0433 684 666 xkq_thachthat@hanoi.gov.vn
14 Lại Thượng   xlt_thachthat@hanoi.gov.vn
15 Liên Quan 0433 681 432 ttlq_thachthat@hanoi.gov.vn
16 Phú Kim 0433 842 011 xpk_thàchthat@hanoi.gov.vn
17 Phùng Xá   xpx_thachthat@hanoi.gov.vn
18 Tân Xã 0433 595 068 xtx_thachthat@hanoi.gov.vn
19 Thạch Hoà 0433 686 319 xth_thachthat@hanoi.gov.vn
20 Thạch Xá 0433 672 268 xthx_thachthat@hanoi.gov.vn
21 Tiến Xuân 0439 820 045 xtix_thachthat@hanoi.gov.vn
22 Yên Bình 0439 820 019 xyb_thachthat@hanoi.gov.vn
23 Yên Trung   xyt_thachthat@hanoi.gov.vn

 

sự chỉ đạo

Nông thôn mới
Thông báo
Chỉ đạo của huyện
Lịch công tác
phần mềm quản lý văn bản
hệ thống thư điện tử
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công mức 3
Lụt bão

dân số

Dân số222 842 người
Mật độ1.189 người/km²

 

địa lý

 Trụ sởThị trấn Liên Quan
Vị tríPhía Tây Hà Nội
Diện tích187,4418 km2
Xã,Thị trấn22 xã, 1 thị trấn

 

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 8
  • Tổng lượng truy cập: 11.709.293
Về đầu trang