TIẾP CẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày đăng 26/01/2024 | 18:00  | Lượt xem: 209
Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Triệu tập Kỳ họp thứ 15 HĐND Huyện Thạch Thất khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (Kỳ họp chuyên đề)

Ngày đăng 25/01/2024 | 05:00  | Lượt xem: 98
Triệu tập Kỳ họp thứ 15 HĐND Huyện Thạch Thất khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (Kỳ họp chuyên đề)

UBND huyện Thạch Thất thông báo công khai Quyết định số 6347/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/12/2023 | 05:00  | Lượt xem: 289
UBND huyện Thạch Thất thông báo công khai Quyết định số 6347/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 về việc chấm dứt việc thu hồi, giao đất tại Quyết định số...

Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM nâng cao đối với xã Đồng Trúc và Hạ Bằng, NTM kiểu mẫu đối với xã Dị Nậu và Hương Ngải

Ngày đăng 21/12/2023 | 04:00  | Lượt xem: 70
Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM nâng cao đối với xã Đồng Trúc và Hạ Bằng, NTM kiểu mẫu đối với xã Dị Nậu và Hương Ngải

Công khai thông tin HKD, CNKD theo phương pháp khoán năm 2024

Ngày đăng 20/12/2023 | 05:30  | Lượt xem: 61
Công khai thông tin HKD, CNKD theo phương pháp khoán năm 2024

Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024 của huyện Thạch Thất

Ngày đăng 19/12/2023 | 10:46  | Lượt xem: 95
Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Thạch Thất về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024 của huyện...

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của huyện Thạch Thất

Ngày đăng 19/12/2023 | 10:45  | Lượt xem: 101
Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Thạch Thất về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của huyện Thạch Thất

Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND Thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/12/2023 | 05:00  | Lượt xem: 74
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của...

Thạch Thất tăng cường công tác PCCC&CNCH trên địa bàn huyện Thạch Thất

Ngày đăng 16/12/2023 | 08:58  | Lượt xem: 39
Thạch Thất tăng cường công tác PCCC&CNCH trên địa bàn huyện Thạch Thất

Thạch Thất tổ chức Hội chợ Triển lãm, thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề năm 2023

Ngày đăng 08/12/2023 | 02:53  | Lượt xem: 357
Thực hiện văn bản chỉ đạo số 3869/UBND-KTN ngày 15/11/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai một số hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du...

Cuộc thi ảnh du lịch "Thủ đô Hà Nội chào đón bạn - Welcome Ha Noi City"

Ngày đăng 06/12/2023 | 09:17  | Lượt xem: 508
Hà Nội tổ chức cuộc thi ảnh du lịch "Thủ đô Hà Nội chào đón bạn - Welcome Ha Noi City".

Thông báo Danh sách các thửa đất không tổ chức đấu giá, người không đủ điều kiện tham gia đấu giá và thay đổi địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại các khu đất ngày 24/11/2023

Ngày đăng 23/11/2023 | 03:04  | Lượt xem: 243
Thông báo Danh sách các thửa đất không tổ chức đấu giá, người không đủ điều kiện tham gia đấu giá và thay đổi địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất...

Niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với các Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Hoà Lạc (HL3, HL4,HL5,HL6) tỷ lệ 1/2000

Ngày đăng 23/11/2023 | 08:38  | Lượt xem: 205
Niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với các Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Hoà Lạc (HL3, HL4,HL5,HL6) tỷ lệ...

Niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với Hồ sơ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 22/11/2023 | 03:55  | Lượt xem: 185
Niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với Hồ sơ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn...

Thông báo Thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Ó Trong, xã Phùng Xá, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/11/2023 | 02:43  | Lượt xem: 266
Thông báo Thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Ó Trong, xã Phùng Xá, thành phố Hà Nội