TIẾP CẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Thông báo về việc niêm yết công khai phương án tuyến và xin ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư

Ngày đăng 25/06/2024 | 09:31  | Lượt xem: 159
Thông báo về việc niêm yết công khai phương án tuyến và xin ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư

Thông báo về việc bán thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi theo hình thức niêm yết giá

Ngày đăng 19/06/2024 | 02:49  | Lượt xem: 98
Thông báo về việc bán thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi theo hình thức niêm yết giá

Sử dụng mạng internet thông minh, an toàn, có trách nhiệm

Ngày đăng 17/06/2024 | 02:17  | Lượt xem: 43
Sử dụng mạng internet thông minh, an toàn, có trách nhiệm

Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Ngày đăng 13/06/2024 | 08:35  | Lượt xem: 121
Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Công văn mời các tổ chức có chức năng thẩm định giá để thực hiện gói thẩm định giá tài sản

Ngày đăng 12/06/2024 | 11:00  | Lượt xem: 120
Công văn mời các tổ chức có chức năng thẩm định giá để thực hiện gói thẩm định giá tài sản

Danh sách cơ sở, công trình tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt đông do vi phạm quy định PCCC

Ngày đăng 10/06/2024 | 04:31  | Lượt xem: 187
Danh sách cơ sở, công trình tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt đông do vi phạm quy định PCCC

Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại UBND huyện năm 2024

Ngày đăng 07/06/2024 | 04:06  | Lượt xem: 195
Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại UBND huyện năm 2024

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học, tiên tiến hiện đại, chất lượng cao huyện Thạch Thất

Ngày đăng 06/06/2024 | 10:14  | Lượt xem: 165
Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học, tiên tiến hiện đại, chất...

Công văn mời các tổ chức các chức năng Tư vấn pháp luật để thực hiện gói thầu tư vấn thủ tục thanh lý tài sản

Ngày đăng 03/06/2024 | 03:40  | Lượt xem: 105
Công văn mời các tổ chức các chức năng Tư vấn pháp luật để thực hiện gói thầu tư vấn thủ tục thanh lý tài sản

Thông báo tuyển dụng công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

Ngày đăng 31/05/2024 | 08:54  | Lượt xem: 178
Thông báo tuyển dụng công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định Công nhận sáng kiến kinh nghiệm có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất năm học 2023-2024.

Ngày đăng 28/05/2024 | 05:00  | Lượt xem: 75
UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định Công nhận sáng kiến kinh nghiệm có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch...

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là 01 xe ô tô do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất quản lý, sử dụng.

Ngày đăng 22/05/2024 | 09:00  | Lượt xem: 147
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là 01 xe ô tô do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất quản lý, sử dụng.

Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất NN, LN, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vừng để phát triển sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024

Ngày đăng 21/05/2024 | 09:50  | Lượt xem: 116
Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất NN, LN, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vừng để phát triển sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị vùng đồng báo dân...

Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thạch Thất lần thứ IV năm 2024

Ngày đăng 21/05/2024 | 08:50  | Lượt xem: 146
Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thạch Thất lần thứ IV năm 2024

Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thạch Thất lần thứ IV năm 2024

Ngày đăng 21/05/2024 | 08:49  | Lượt xem: 121
Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thạch Thất lần thứ IV năm 2024