VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Thạch Thất: trên 2.400 món vay được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP
Ngày đăng 30/01/2023 | 16:30  | Lượt xem: 272

Thạch Thất: trên 2.400 món vay được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP

Thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị định số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, đến hết tháng 01/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thất đã rà soát và thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với trên 2.400 món vay, tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng.

Theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính Phủ, khách hàng vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội được hỗ trợ lãi suất khi có khoản vay đáp ứng các điều kiện sau:

  • Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng chính sách xã hội cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác;
  • Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm;
  • Được Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất;
  • Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi Ngân hàng chính sách xã hội thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 10, Nghị định này tùy theo thời điểm nào đến trước.

Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất .

Về phương thức hỗ trợ lãi suất, ngân sách Nhà nước thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn thông qua Ngân hàng chính sách xã hội. Định kỳ hằng tháng hoặc khi khách hàng vay vốn trả nợ, Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng vay vốn.

Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân được biết chính sách hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay tại Ngân hàng CSXH theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP, cũng như rà soát, thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các món vay đủ điều kiện, Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất chỉ đạo cán bộ tín dụng chính sách phụ trách các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra các hộ vay đã được hỗ trợ lãi suất. Qua kiểm tra, tất cả các hộ vay được hỗ trợ lãi suất đều nắm được chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ; không có xâm tiêu tín dụng./.