VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Thạch Thất năm 2023.
Ngày đăng 13/01/2023 | 16:30  | Lượt xem: 113

Ngày 12/01/2023 UBND huyện thạch Thất ban hành Kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện năm 2023.

Theo đó, mục đích của kế hoạch thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và thống nhất theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố Hà Nội, UBND huyện về tổ chức quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện; Thông qua hoạt động lễ hội để tuyên truyền quảng bá hình ảnh, giá trị của các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và du lịch trên địa bàn huyện; Bồi dưỡng, giáo dục cho thanh niên phát huy long yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, tưởng nhớ công đức của các thế hệ cha ông đã có công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

UBND huyện cũng yêu cầu việc tổ chức lễ hội phải đảm bảo an toàn cho di tích, di vật, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường sinh thái của di tích, đảm bảo tốt các phương án phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự đảm bảo điều kiện phòng chống dịch bênh; đồng thời tổ chức lễ hội phải phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, tránh phô trương, lãng phí. Ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, tang trữ buôn bán, sử dụng văn hóa phẩm phản động không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Nghiêm cấm việc kinh doanh mua bán hang hóa trong khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử văn hóa.

Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 12/01/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 17/11/2022 của Thành ủy Hà Nội đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên điah bàn Thành phố.

 Bên cạnh đó cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc lễ hội, giá trị của di tích và các nhân vật được phụng thờ, tôn vinh; bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ.Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước, Ban tổ chức lễ hội đến đông đảo nhân dân và du khách tham gia lễ hội thực hiện nếp sống văn minh.

Khi tổ chức lễ hội, UBND xã, thị trấn phải báo cáo bằng văn bản về UBND huyện để được hướng dẫn tổ chức theo quy định. Trong khu vực tổ chức lễ hội cờ tổ quốc phải được treo ở nơi trang trọng, cao hơn cờ hội, nghiêm cấm các hoạt động mê tín, bói toán, ….Không tổ chức lễ hội làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và ngân sách địa phương, không lợi dung lễ hội để trục lợi. Cần quản lý tốt hoạt động kinh doanh dịch vụ bán hang, trông giữ xe. Không quảng cáo bằng loa, đài gây tiếng ồn quá mức quy định trong lễ hội. Nghi thức lễ hội phải được tổ chức trang trọng theo truyền thống, có sự hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa thông tin có thẩm quyền. Khuyến khích xã hội hóa kinh phí tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao trong lễ hội có nội dung bổ ích lành mạnh, phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của lễ hội.

Tăng cường kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, chấn chỉnh những nội dung chưa đúng với quy chế lễ hội. Kiểm tra chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, niêm yết công khai giá dịch vụ, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại về giá, chất lượng dịch vụ, phí dịch vụ… xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng lễ hội để ép giá, trục lợi.

Tết nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện được thực hiện tốt sẽ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân./.