TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thạch Thất: Trên 6.100 cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 09/07/2024 | 15:00  | Lượt xem: 108

Sáng ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc và trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Toàn cảnh điểm cầu tại Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện

 

Tại huyện Thạch Thất có 24 điểm cầu, với trên 6.100 cán bộ, đảng viên tham dự. Dự tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện có đồng chí Lê Minh Đức- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các ban, ngành, Ủy ban MTTQ, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, chi bộ cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Huyện ủy và đảng viên các chi bộ cơ sở khối Đảng, Đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và các chi bộ cơ sở hiệp quản trên địa bàn.

Toàn cảnh điểm cầu Trung ương (ảnh nguồn internet)


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những điểm mới, nội dung cốt lõi trong Quy định số 144 ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và hướng dẫn thực hiện Quy định; đồng chí Lê Minh Hưng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên trong toàn quốc cần nắm bắt đầy đủ, có hệ thống các nội dung trong Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả và xuyên suốt.
Đối với Quy định số 144 đồng chí đề nghị, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, nắm chắc, hiểu sâu Quy định; chú trọng vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức cách mạng;...
Đối với Chỉ thị số 35, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần căn cứ Chỉ thị, hướng dẫn, đặc điểm từng địa phương, đơn vị, cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc quán triệt để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu đúng, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội; tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên; công tác nhân sự khóa mới thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, đúng người, bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hài hòa, hợp lý, có sự kế thừa và phát triển. Lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp đồng thời với lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn kết chặt chẽ với việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng.../.