TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thạch Thất: Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ hiện tại và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp
Ngày đăng 10/05/2022 | 17:01  | Lượt xem: 253

Sáng ngày 10/5/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các Hội nghị: Cán bộ chủ chốt Huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy để thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ (QHCB) nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Đình Cảnh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XXIV; Trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Xuân Ban -  UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng QHCB nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Đình Cảnh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ rõ mục đích, ý nghĩa và yêu cầu trong công tác QHCB: “Trong công tác cán bộ, vai trò của cán bộ lãnh đạo quản lý, vai trò của nguời đứng đầu, người dẫn dắt là rất quan trong. Việc rà soát, bổ sung, xây dựng QHCB là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Huyện. Công tác QHCB, xây dựng đội ngũ cán bộ phải vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt, vừa phải có tầm nhìn dài hạn - chuẩn bị nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo. …”.

Đồng chí Trần Đình Cảnh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong công tác rà soát, bổ sung, xây dựng QHCB của Huyện thời gian qua; đồng thời, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận để khắc phục, sửa chữa như: Nguồn nhân sự thiếu hụt, nhất là chuyên môn kinh tế, kỹ thuật; cơ cấu nhân sự tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa phù hợp theo chuyên môn, vị trí việc làm; Một số trường hợp chưa phát huy được năng lực, sở trường, chưa có sự cố gắng, nỗ lực…

Để nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, công tác QHCB kỳ này cần đảm bảo các nguyên tắc sau: Nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của Trung ương, Thành ủy về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch; Xây dựng QHCB phải theo đúng định hướng đề án nhân sự cấp ủy, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt; theo vị trí việc làm và chuyên môn đào tạo; theo năng lực công tác; Hệ số quy hoạch, tỷ lệ nữ đảm bảo quy định; sau quy hoạch, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn cán bộ trước mắt và cho các năm tiếp theo.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung quy hoạch

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021- 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025- 2030, 2026- 2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín./.