TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa công trình vào hoạt động và các công trình xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn huyện
Ngày đăng 22/09/2022 | 11:05  | Lượt xem: 47

Ngày 20/9/2022, UBND Huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT UBND ngày 25/08/2022 của UBND thành phố Hà Nội trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/8/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động và các công trình xây dựng không phép, trái phép (đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, hành lang bảo vệ rừng, sai mục đích sử dụng đất) trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND TP Hà Nội về việc “Khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã được đưa vào hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Ngày 20/9/2022, UBND Huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT UBND ngày 25/08/2022 của UBND thành phố Hà Nội trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Theo đó, UBND Huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan cần xác định rõ vai trò và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác PCCC, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Công an Huyện với các Phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn các tổ chức chính trị xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xử lý dứt điểm các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đưa vào hoạt động.

Đôn đốc khắc phục, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân để công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đưa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; gắn trách nhiệm quản lý theo lĩnh vực của cơ quan quản lý nhà nước, các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan.

Đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư các công trình vi phạm khẩn trương, nghiêm túc thực hiện hoàn thành việc khắc phục ngay đối với từng tồn tại, vi phạm về PCCC: Riêng trong năm 2022 phải đảm bảo khắc phục hoàn thành ít nhất 30% công trình vi phạm chưa được nghiệm thu đã đưa vào hoạt động trên địa bàn. Xử lý nghiêm các chủ đầu tư chây ì, cố tình không thực hiện

Nội dung và biện pháp thực hiện cụ thể như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước về PCCC tại địa phương theo quy định tại Điều 52 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC; Chú trọng tuyên truyền việc thực hiện trách nhiệm, chấp hành quy định của pháp luật về PCCC trong đầu tư xây dựng công trình, các nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xuất phát từ việc đưa công trình vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về PCCC. Đồng thời khuyến cáo, cảnh báo người dân, người lao động không thuê, không làm việc sinh sống tại các công trình vi phạm, tạo áp lực buộc chủ đầu tư thực hiện.

3. Phối hợp với các sở ban ngành của thành phố tham mưu báo cáo UBND thành phố có biện pháp xử lý dứt điểm đối với các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động được xây dựng không phép, trái phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ rừng, sai mục đích sử dụng đất.

4. Tăng cường công tác rà soát, thống kê, lập danh sách số công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động, thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các công trình sai phạm trong đầu tư xây dựng, ngăn chặn kịp thời không để phát sinh mới các công trình vi phạm./.

Xem chi tiết Kế hoạch số 282/KH-UBND tại đây./.