TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Sẵn sàng cho Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày đăng 07/06/2024 | 20:30  | Lượt xem: 92

Đến thời điểm này, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029. Đặc biệt, trước thềm Đại hội, các hoạt động tuyên truyền, phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực được đẩy mạnh, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới.

Theo kế hoạch, Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được tổ chức trong 02 ngày (11, 12/6) tới đây, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện.     

Đồng chí Đặng Minh Tân- Ủy viên BTV Huyện ủy- Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện cho biết: Với sự thành công của Đại hội cấp cơ sở đã trở thành tiền đề quan trọng cho Đại hội cấp huyện sắp tới. Tính đến thời điểm này, các Tiểu ban đã hoàn thiện xong dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, Dự thảo Nghị quyết Đại hội; kịch bản điều hành, Đề án nhân sự, chương trình văn nghệ, phóng sự trình chiếu tại Đại hội; công tác đảm bảo ANTT, PCCC, công tác trang trí, khánh tiết, hậu cần,...
Đặc biệt về dự thảo văn kiện, báo cáo chính trị được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, rà soát, tổng hợp, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của MTTQ trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.
Đối với công tác nhân sự, đồng chí Chủ tịch UB MTTQ huyện Đặng Minh Tân cho biết thêm: Xác định công tác nhân sự là một nội dung hết sức quan trọng của Đại hội, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp trên địa bàn Huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới. Ban Thường trực UB MTTQ huyện đảm bảo theo đúng hướng dẫn của UB MTTQ Trung ương và Thành phố; về tiêu chuẩn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 phải có: Tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tán thành mục tiêu tương đồng là xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tán thành Điều lệ MTTQ Việt Nam; có khả năng tập hợp, đoàn kết nhân dân; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chương trình công tác của MTTQ Việt Nam. 
Đảm bảo sức khỏe, có kiến thức và khả năng đóng góp ý kiến với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, quản lý; đóng góp ý kiến với MTTQ Việt Nam các cấp trong việc xây dựng, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của MTTQ Việt Nam. Có uy tín, tiêu biểu, đại diện cho một giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, một lĩnh vực, ngành nghề hoặc đại diện cho người Việt Nam ở nước ngoài.
Quá trình triển khai và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội, UB MTTQ huyện luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể- đồng chí Chủ tịch UB MTTQ huyện Đặng Minh Tân khẳng định.
Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, phát huy mạnh mẽ tính tự chủ, năng động, sáng tạo và tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam.
Tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Ðại hội MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất lần thứ 24, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng huyện Thạch Thất ngày một văn minh, hiện đại./.