TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hội nghị lần thứ Mười Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất khóa XXIV nhiệm kỳ 2020- 2025
Ngày đăng 21/06/2022 | 13:30  | Lượt xem: 217

Sáng ngày 21/6/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ Mười mở rộng nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Cảnh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Minh Hồng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện các Ban Đảng Thành ủy Hà Nội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Trưởng các tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Trần Đình Cảnh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, vượt qua những khó khăn thách thức, với sự quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, cùng với những chủ trương, định hướng đúng đắn, các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Huyện cơ bản đạt hiệu quả tốt, nhiều nhiệm vụ chính trị có chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, phương pháp tiếp cận bài bản, khoa học hơn, sâu sát, cụ thể, quyết liệt hơn, kiểm soát tốt các nội dung nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Cả hệ thống chính trị đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Kinh tế tiếp tục được duy trì, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm ước đạt trên 18.058 tỷ đồng, bằng 57,3% kế hoạch năm và tăng 15,1% so với cùng kỳ 2021. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 615,3 tỷ đồng, bằng 63% dự toán thành phố giao, bằng 52% dự toán huyện giao và bằng 109% so với cùng kỳ. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Huyện được nâng lên rõ rệt. Hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp không ngừng được nâng cao chất lượng, có nhiều nội dung, nhiệm vụ chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ rệt. Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong dư luận nhân dân. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều phong trào MTTQ và đoàn thể thiết thực, sát thực tiễn hơn, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi phát biểu thảo luận, làm sâu sắc thêm những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Cảnh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của huyện trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Huyện đến cơ sở cần tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối, tác phong làm việc theo hướng khoa học, sáng tạo,  thiết thực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật kỷ cương, ý thức trách nhiệm của cán bộ trong thực thi công vụ; tập trung rà soát lại kế hoạch công tác năm còn lại chưa hoàn thành và có giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2022./.