TIN HOẠT ĐỘNG THÀNH PHỐ TIN HOẠT ĐỘNG THÀNH PHỐ

Triển khai ứng dụng phần mềm ''Sổ tay đảng viên điện tử''
Ngày đăng 25/12/2022 | 16:30  | Lượt xem: 36

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 121-KH/TU về triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”. Việc thực hiện đồng bộ 2 phần mềm này nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nêu rõ, phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” triển khai trong toàn Đảng bộ thành phố, được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị di động và các trình duyệt trên các website thông dụng, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của thành phố, Trung ương; là kênh thông tin chính thống, quan trọng của Đảng bộ thành phố để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của thành phố; tổng hợp, cung cấp tin tức từ các kênh thông tin của Đảng, Nhà nước tới đông đảo đảng viên, quần chúng nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ quảng bá hình ảnh của thành phố Hà Nội. Đồng thời, là công cụ quan trọng để nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên.
Còn phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” là phần mềm chuyên biệt được thực hiện trong mạng diện rộng của Đảng nhằm từng bước xây dựng môi trường làm việc trong công tác xây dựng Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng từ thành phố tới cấp ủy cơ sở, phối hợp với phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” triển khai các nhiệm vụ, thông tin tới chi bộ và đến từng đảng viên trong Đảng bộ thành phố Hà Nội; ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành, triển khai nhiệm vụ của ban tổ chức cấp ủy các cấp và cấp ủy cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố; thực hiện cải cách hành chính, giảm thiểu giấy tờ, giảm thời gian đi lại giữa các đơn vị; là kênh thông tin, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống; hướng tới thực hiện số hóa các tài liệu, hồ sơ của đảng viên với độ an toàn bảo mật cao nhất.
Về tiến độ thực hiện 2 phần mềm, theo kế hoạch, công tác đào tạo, tập huấn bắt đầu từ cuối tháng 12-2022, trong đó: Lớp tổ chức tại Thành ủy và tại 8 đảng bộ (3 quận: Long Biên, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm; 3 huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức và 2 đảng ủy: Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội) diễn ra trong tuần đầu tháng 1-2023; các đảng bộ còn lại hoàn thành trong tháng 3-2023. Về cài đặt, chuyển giao, thực hiện từ tháng 1-2023; triển khai đồng bộ toàn thành phố trong tháng 4-2023, trong đó, 8 đảng bộ nêu trên hoàn thành trong tháng 1-2023.