TIN HOẠT ĐỘNG THÀNH PHỐ TIN HOẠT ĐỘNG THÀNH PHỐ

10 nội dung chính Thủ tướng đề nghị Hà Nội tập trung thực hiện có hiệu quả
Ngày đăng 08/05/2023 | 13:49  | Lượt xem: 60

Tại buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 6-5, liên quan đến nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu 10 nội dung chính đề nghị thành phố Hà Nội tập trung thực hiện có hiệu quả.

Thứ nhất, Chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động, bất ngờ; nâng cao khả năng dự báo những tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế thành phố; phản ứng chính sách linh hoạt kịp thời, hiệu quả.

Thứ 2, Khẩn trưởng hoàn thành lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065. Tổ chức triển khai quy hoạch đô thị thật tốt, vừa hiện đại và bản sắc, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, thế mạnh của thành phố.

Thứ 3, Thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, phát triển các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất; giảm lãi suất, cơ cấu lại nhóm nợ, giãn, hoàn nợ… theo thẩm quyền và quy định.

Thứ 4, Trong bối cảnh lạm phát trên cả nước vẫn được kiểm soát và giảm dần theo các tháng, cần ưu tiên hơn các mục tiêu tăng trưởng, tập trung thúc đấỷ 3 động lực tăng trưởng chính (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), tăng cả cung và cầu.

Thứ 5, Đấy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân quyền, cắt giảm thủ tục, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ 6, Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Thứ 7, Đẩy mạnh hợp tác công- tư, huy động các nguồn lực xã hội với các mô hình lãnh đạo công- quản trị tư (như Nhà nước xây dựng chính sách, đầu nối hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng bên trong khu công nghiệp và kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp), đầu tư công- quản lý tư (ví dụ Nhà nước xây dựng công viên, giao tư nhân quản lý và khai thác); đầu tư- sử dụng công (ví dụ tư nhân xây dựng trụ sở, cơ quan nhà nước sử dụng).

Thứ 8, Đổi mới, hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành từ thủ công truyền thống sang môi trường điện tử; đẩy mạnh chuyển đổi số, Đề án 06 và tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thứ 9, Phát triển kinh tế- xã hội đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống ngàn năm văn hiến và bảo vệ môi trường. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ 10, Tăng cường bảo đảm quốc phòng- an ninh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhấp quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.