TIN HOẠT ĐỘNG THÀNH PHỐ TIN HOẠT ĐỘNG THÀNH PHỐ

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp!
Ngày đăng 17/10/2023 | 15:35  | Lượt xem: 376

Sau 2 ngày làm việc (16 và 17/10) với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp.

Các đại biểu tham dự đại hội

Đại hội đã sôi nổi thảo luận và thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023; quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội; các cấp ủy, chính quyền về những vấn đề có liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn. Đặc biệt, Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, bầu ra Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 58 ủy viên là những đồng chí có phẩm chất, năng lực, tâm huyết để gánh vác trọng trách do đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô giao phó.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được tổ chức vào chiều ngày 16/10 theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII gồm 17 ủy viên, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII; các đồng chí: Lê Đình Hùng, Nguyễn Chính Hữu, Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI tiếp tục được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII gồm 14 ủy viên. Đồng chí Lương Quang Thành - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI tiếp tục được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Quang Thanh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đánh giá: trong thời gian diễn ra Đại hội, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các đại biểu đã dân chủ thảo luận, nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các nội dung được thông qua tại Đại hội là những văn kiện quan trọng, kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Thành phố, là sự tổng kết thực tiễn hoạt động công đoàn trong những năm qua để tiếp tục đổi mới và phát triển trong 5 năm tới.

Thành công của Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các cấp Công đoàn từ cơ sở đến Thành phố trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực Đoàn Chủ tịch và các Ban, Tổ công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam; sự giúp đỡ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành Thành phố; sự động viên, khích lệ của các thế hệ cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ; sự đóng góp tâm huyết và trách nhiệm đối với Công đoàn, với người lao động của các đồng chí đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành uỷ tặng bức trướng chúc mừng đại hội 

Ngay sau Đại hội, các cấp Công đoàn Thành phố cần nhanh chóng tuyên truyền về kết quả Đại hội, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố đi vào thực tiễn, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động của các cấp Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028” - đồng chí Phạm Quang Thanh nhấn mạnh.