TIẾP CẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THÔNG TIN

UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học công lập trực thuộc UBND huyện Thạch Thất năm 2023
Ngày đăng 19/04/2023 | 18:30  | Lượt xem: 244

UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học công lập trực thuộc UBND huyện Thạch Thất năm 2023

Xem chi tiết Quyết định tại đây!

Biểu chỉ tiêu tuyển dụng!

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển!