TIẾP CẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc
Ngày đăng 15/09/2023 | 09:12  | Lượt xem: 106

Nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc được nêu tại Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bố Chính trị

Xem chi tiết tại đây./.