TIẾP CẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Ngày đăng 26/01/2024 | 18:00  | Lượt xem: 1303

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

2a. Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Thất.

2b. Danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

3a. Báo cáo KH 2024 Thạch Thất.

3b. Hệ thống Biểu.

4. Bản đồ.

5. Báo cáo chuyên đề 2024.

6. Sơ đồ trích lục.

7. Bản đồ chuyên đề./.