THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai

Ngày đăng 19/10/2023 | 08:38  | Lượt xem: 305
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (08 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Dân tộc

Ngày đăng 19/10/2023 | 07:51  | Lượt xem: 524
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, cấp xã (02 TTHC)

Danh mục TTHC được Thành phố ủy quyền lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 18/10/2023 | 06:15  | Lượt xem: 142
Danh mục TTHC được Thành phố ủy quyền lĩnh vực Nội vụ (14 TTHC)

Danh mục TTHC Lĩnh vực Quản lý Đô thị

Ngày đăng 18/10/2023 | 05:20  | Lượt xem: 537
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Quản lý Đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (12 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ

Ngày đăng 29/09/2023 | 09:00  | Lượt xem: 114
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (07 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp

Ngày đăng 28/09/2023 | 10:00  | Lượt xem: 120
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (06 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực tôn giáo chính phủ

Ngày đăng 08/09/2023 | 09:00  | Lượt xem: 63
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Tôn giáo chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (08 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng 16/08/2023 | 10:00  | Lượt xem: 103
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (30 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 08/08/2023 | 10:00  | Lượt xem: 121
Danh mục TTHC lĩnh vực Công thương(28 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng

Ngày đăng 08/08/2023 | 09:00  | Lượt xem: 63
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (08 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực viễn thông, internet, in ấn, xuất bản phẩm và bưu chính

Ngày đăng 20/06/2023 | 09:00  | Lượt xem: 87
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực viễn thông, internet, in ấn, xuất bản phẩm và bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện ( TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Ngày đăng 26/04/2023 | 05:10  | Lượt xem: 173
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (13 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng 26/04/2023 | 05:02  | Lượt xem: 149
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (13TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai

Ngày đăng 10/11/2022 | 08:08  | Lượt xem: 271
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (06 TTHC)

Danh mục TTHC lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

Ngày đăng 29/08/2022 | 08:30  | Lượt xem: 224
Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (06 TTHC)
Hiển thị 1 - 15 trong 44 kết quả.