THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hồng

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất

Số điện thoại: 02433.842.245

Thư điện tử: nguyenmanhhong_thachthat@hanoi.gov.vn