THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện

Ngày đăng 01/08/2019 | 16:23  | Lượt xem: 3
Công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện về chủ động ứng phó với cơn bão số 3

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện phiên đấu giá QSD đất ở tại khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc xã Đại Đồng

Ngày đăng 29/07/2019 | 10:55  | Lượt xem: 3
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện phiên đấu giá QSD đất ở tại khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất 

Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu X1, X2 xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất

Ngày đăng 23/07/2019 | 05:27  | Lượt xem: 5
Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng 30 thửa đất tại khu X1, X2 xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

Quyết định phê duyệt và công khai bổ xung danh sách người đủ và không đủ điều kiện dự thi viên chức giáo dục huyện Thạch Thất

Ngày đăng 22/07/2019 | 02:45  | Lượt xem: 4
Quyết định phê duyệt và công khai bổ xung danh sách người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi viên chức giáo dục huyện Thạch Thất năm 2019

UBND huyện Thạch Thất thông báo xem xét thực hiện tuyển dụng đặcbiệt vào viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 17/07/2019 | 04:09  | Lượt xem: 3
UBND huyện Thạch Thất thông báo tiếp nhận bổ xung thông tin xem xét thực hiện tuyển dụng đặcbiệt vào viên chức giáo dục năm 2019 

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại khu X1, X2 xã Dị Nậu

Ngày đăng 16/07/2019 | 11:24  | Lượt xem: 3
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại khu X1, X2 xã Dị Nậu

Thông báo của UBND huyện về kết quả thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Thạch Thất năm 2019

Ngày đăng 12/07/2019 | 04:41  | Lượt xem: 3
Thông báo của UBND huyện về Quyết định công nhận kết quả thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Thạch Thất năm 2019

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Dị Nậu

Ngày đăng 04/07/2019 | 10:09  | Lượt xem: 4
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

UBND huyện thông báo công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác, đầu tư xây dựng chợ Nủa xã Bình Phú

Ngày đăng 24/06/2019 | 11:08  | Lượt xem: 3
Thông báo công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác, đầu tư xây dựng chợ Nủa xã Bình Phú  

Thông báo về điều chỉnh số lượng thửa đất đấu giá tại khu Lỗ Đòng-Bồ Cóc xã Đại Đồng

Ngày đăng 21/06/2019 | 08:16  | Lượt xem: 3
Thông báo của UBND huyện Thạch Thất về điều chỉnh số lượng thửa đất đấu giá Quyền sử dụng đất tại khu Lỗ Đòng-Bồ Cóc xã Đại Đồng  

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng về kết quả điểm thi công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 15/06/2019 | 07:54  | Lượt xem: 3
Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 về kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viết môn kiến thức chung và môn kiến thức chuyên ngành

Ngày đăng 03/06/2019 | 11:06  | Lượt xem: 3
Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viết môn kiến thức chung và môn kiến thức chuyên ngành

Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc, xã Đại Đồng

Ngày đăng 03/06/2019 | 08:23  | Lượt xem: 3
Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc, xã Đại Đồng  

UBND huyện Thạch Thất thông báo thời gian, địa điểm kỳ thi công chức xã

Ngày đăng 29/05/2019 | 02:00  | Lượt xem: 3
UBND huyện thông báo thời gian, địa điểm kỳ thi công chức xã thuộc huyện Thạch Thất năm 2019

Thông báo về việc mời đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 29/05/2019 | 09:14  | Lượt xem: 3
Thông báo về việc mời đơn vị tổ chức đấu giá tài sản