THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện

Ngày đăng 10/09/2020 | 21:34  | Lượt xem: 4
 Thông báo của UBND huyện Thạch Thất về việc tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các Cụm công...

Chỉ đạo của UBND huyện về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày đăng 09/09/2020 | 08:20  | Lượt xem: 3
Công văn khẩn của UBND huyện chỉ đạo về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện phiên đấu giá QSD đất ở tại khu Lỗ Đòng-Bồ Cóc, xã Đại Đồng

Ngày đăng 07/09/2020 | 05:28  | Lượt xem: 3
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện phiên đấu giá QSD đất ở tại khu Lỗ Đòng-Bồ Cóc, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 

Chỉ đạo của UBND huyện về khẩn trương kiểm tra sản phẩm "Pate Minh Chay" trên địa bàn huyện

Ngày đăng 02/09/2020 | 10:41  | Lượt xem: 3
Văn bản chỉ đạo của UBND huyện về khẩn trương kiểm tra sản phẩm "Pate Minh Chay" của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới gây ảnh hưởng đến sức khỏe...

Tổng hợp danh sách các cá nhân tự công bố chất lượng sản phẩm

Ngày đăng 21/08/2020 | 05:06  | Lượt xem: 3
Tổng hợp danh sách các cá nhân tự công bố chất lượng sản phẩm đến 20/8/2020.

Công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất về chủ động ứng phó với cơn bão số 4.

Ngày đăng 18/08/2020 | 04:55  | Lượt xem: 3
Công điện số 14 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất về chủ động ứng phó với cơn bão số 4.

Bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư dự án cụm công nghiệp

Ngày đăng 17/08/2020 | 03:52  | Lượt xem: 3
Đề nghị của UBND huyện về bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư dự án cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất 

UBND huyện thông báo việc tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng các Cụm công nghiệp

Ngày đăng 13/08/2020 | 04:39  | Lượt xem: 3
Thông báo của UBND huyện Thạch Thất việc tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các Cụm công nghiệp...

Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Lỗ Đòng- Bồ Cóc, xã Đại Đồng

Ngày đăng 12/08/2020 | 09:54  | Lượt xem: 3
Bán đấu giá 30 lô đất ở tại khu Lỗ Đòng- Bồ Cóc, xã Đại Đồng 

Chỉ đạo của UBND huyện tiếp tục rà soát các trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương

Ngày đăng 03/08/2020 | 10:36  | Lượt xem: 3
Công văn chỉ đạo của UBND huyện về tiếp tục rà soát các trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương

Chỉ đạo của UBND huyện về thực hiện rà soát người đi về từ vùng có dịch bệnh Covid - 19

Ngày đăng 29/07/2020 | 10:05  | Lượt xem: 3
Để thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, UBND huyện có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện rà soát người đi về từ vùng có...

Thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Lỗ Đòng-Bồ Cóc

Ngày đăng 23/07/2020 | 04:22  | Lượt xem: 3
Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Lỗ Đòng-Bồ Cóc, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất.

Thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đấu giá xã Dị Nậu

Ngày đăng 08/07/2020 | 11:17  | Lượt xem: 3
Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đấu giá xã Dị Nậu. 

Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc, xã Đại Đồng

Ngày đăng 04/07/2020 | 04:56  | Lượt xem: 3
Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở và hồ sơ mời tham gia đấu giá tại khu khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất. 

Kết quả xét thăng hạng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc TP Hà Nội

Ngày đăng 02/07/2020 | 10:29  | Lượt xem: 3
Thông báo của Hội đồng xét thăng hạng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc TP Hà Nội