THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Kết quả thi viết môn nghiệp vụ vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thạch Thất năm 2020

Ngày đăng 31/03/2021 | 16:46  | Lượt xem: 6
Thông báo của Hội đồng thi tuyển viên chúc giáo dục năm 2020 về kết quả thi viết môn nghiệp vụ vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thạch...

Kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2021

Ngày đăng 30/03/2021 | 01:22  | Lượt xem: 3
Ban tuyển sinh quân sự huyện Thạch Thất thông báo kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2021

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục thông báo lịch thi viết (vòng 2) và danh sách thí sinh theo phòng thi kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thạch Thất năm 2020

Ngày đăng 22/03/2021 | 02:45  | Lượt xem: 3
Thông báo của Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục huyện về lịch thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) và danh sách thí sinh theo phòng thi kỳ...

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục thông báo kết quả thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ và môn Kiến thức chung (vòng 1)

Ngày đăng 20/03/2021 | 12:02  | Lượt xem: 3
Thông báo của Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục huyện Thạch Thất về kết quả thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ và môn Kiến thức chung (vòng 1) kỳ thi...

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc kỳ thi, lịch thi trắc nghiệm, thi viết kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập

Ngày đăng 12/03/2021 | 04:24  | Lượt xem: 4
Thông báo của Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục về thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc kỳ thi, lịch thi trắc nghiệm, thi viết kỳ thi tuyển dụng...

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục thông báo lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập

Ngày đăng 04/03/2021 | 04:26  | Lượt xem: 3
Thông báo của Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục huyện Thạch Thất về lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục làm việc tại các cơ sở giáo...

UBND huyện thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạch Thất

Ngày đăng 01/03/2021 | 04:51  | Lượt xem: 5
Thông báo của UBND huyện về công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạch Thất

UBND huyện thông báo việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục

Ngày đăng 19/02/2021 | 05:59  | Lượt xem: 3
UBND huyện thông báo việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Thạch Thất năm 2020

Quyết định phê duyệt và công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND huyện Thạch Thất năm 2020

Ngày đăng 08/02/2021 | 03:08  | Lượt xem: 5
Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục huyện Thạch Thất thông báo Quyết định phê duyệt và công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức làm...

Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc, xã Đại Đồng

Ngày đăng 01/02/2021 | 09:56  | Lượt xem: 3
Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc, xã Đại Đồng

Lịch thi tuyên công chức năm 2020

Ngày đăng 21/01/2021 | 04:30  | Lượt xem: 4
Thông báo của Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội về lịch thi tuyên công chức năm 2020

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc, xã Đại Đồng

Ngày đăng 21/01/2021 | 04:23  | Lượt xem: 3
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc, xã Đại Đồng

Thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đầu Cầu Dưới, xã Bình Phú

Ngày đăng 19/01/2021 | 02:43  | Lượt xem: 3
Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đầu Cầu Dưới, xã Bình Phú

UBND huyện thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng các sự kiện chính tri, các ngày lễ, ngày tết, ngày kỷ niệm trong năm 2021

Ngày đăng 15/01/2021 | 03:01  | Lượt xem: 3
Thông báo của UBND huyện về treo cờ Tổ quốc chào mừng các sự kiện chính tri, các ngày lễ, ngày tết, ngày kỷ niệm trong năm 2021

UBND huyện thông báo việc tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các Cụm công nhiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất

Ngày đăng 08/01/2021 | 02:58  | Lượt xem: 3
UBND huyện thông báo việc tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các Cụm công nhiệp trên địa bàn...