THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công điện khẩn của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất

Ngày đăng 17/10/2016 | 13:52  | Lượt xem: 3
Công điện khẩn: công điện số 06/CĐ- BCH hồi 8h00 ngày 17/10/2016 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất

Thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Dị Nậu

Ngày đăng 06/10/2016 | 11:17  | Lượt xem: 3
Thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Dị Nậu

Mời đấu giá quyền sử dụng đất ở xen kẹt tại khu Đồng Cháy, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/04/2016 | 04:04  | Lượt xem: 4
Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty Đấu giá Bắc Trung Nam tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở xen kẹt...

Quyết định về việc giao đất ở để thực hiện phương án BT, HT và TĐC cho hộ ông Lê Hồng Quảng- xã Tân Xã

Ngày đăng 04/04/2016 | 04:07  | Lượt xem: 3
Quyết định về việc giao đất ở để thực hiện phương án BT, HT và TĐC cho hộ ông Lê Hồng Quảng (vợ Hoàng Thị Cẩm), địa chỉ thường trú thôn 10 xã Tân Xã,...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 08/03/2016 | 02:54  | Lượt xem: 4
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở xen kẹt tại thôn Đồng Cháy, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Về việc tập trung chỉ đạo phòng chống rét cho mạ vụ xuân và gia súc, gia cầm, thủy sản

Ngày đăng 28/01/2016 | 04:47  | Lượt xem: 4
Do thời tiết rét đậm, rét hại kết hợp với mưa ngày 25 và 26/01/2016 với lượng mưa trên 50mm đã làm cho một số diện tích mạ mới gieo bị úng cục bộ, một...

Thông báo lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND huyện năm 2016

Ngày đăng 04/01/2016 | 04:34  | Lượt xem: 3
Thông báo lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND huyện năm 2016...

Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách thí sinh trúng tuyển công chức chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Trưởng công an xã thuộc huyện Thạch Thất năm 2015

Ngày đăng 31/12/2015 | 10:46  | Lượt xem: 4
Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách thí sinh trúng tuyển công chức chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Trưởng công an xã thuộc huyện Thạch Thất năm 2015

Hướng dẫn tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015

Ngày đăng 12/12/2015 | 09:18  | Lượt xem: 3
Để triển khai thực hiện quyết định số 59/2015/QĐ- TTg  ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho...

Thông báo: Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 24/11/2015 | 04:07  | Lượt xem: 4
Ngày 18/11/2015, UBND huyện Thạch Thất đã có thông báo số 5763/TB- UBND mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 21 thửa đất ở xen kẹt tại...

Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày đăng 24/11/2015 | 03:54  | Lượt xem: 3
Ngày 24/11/2015, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất ban hành Giấy uỷ quyền số 14/UQ- CTUBND về việc uỷ quyền cho ông...

Thông báo thời gian kê khai, kiểm đếm, di chuyển mộ, lập các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ GPMB trên địa bàn các xã Cần Kiệm, Chàng Sơn, Thạch Xá

Ngày đăng 18/11/2015 | 04:06  | Lượt xem: 3
Thông báo thời gian kê khai, kiểm đếm, di chuyển mộ, lập các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng công trình TB- 09 tổng cục V - Bộ Công an...

Thông báo thời gian đăng ký, kê khai kiểm đếm, lập các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư

Ngày đăng 13/11/2015 | 08:07  | Lượt xem: 3
Thông báo thời gian đăng ký, kê khai, kiểm đếm, lập các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư  phần mở rộng khu Công nghệ cao Hòa Lạc trên...

Thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng Công an xã thuộc huyện Thạch Thất năm 2015

Ngày đăng 06/11/2015 | 07:39  | Lượt xem: 3
Thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng Công an xã thuộc huyện Thạch Thất năm 2015...

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, Trưởng công an xã thuộc huyện Thạch Thất

Ngày đăng 06/04/2015 | 08:36  | Lượt xem: 3
Ngày 06/4/2015, UBND huyện Thạch Thất đã có thông báo về việc niêm yết công khai danh sách thí sinh trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy...