THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Ngà xã Hương Ngải và khu Gò Chói xã Tiến Xuân huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội (phiên đấu giá ngày 13/10/2018)

Ngày đăng 25/09/2018 | 16:26  | Lượt xem: 4
Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Ngà xã Hương Ngải và khu Gò Chói  xã Tiến Xuân huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội (phiên đấu giá ngày 13/10/2018)

Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hương Ngải, xã Tiến Xuân huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/09/2018 | 11:16  | Lượt xem: 7
Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hương Ngải, xã Tiến Xuân huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội

Về việc đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Ngày đăng 11/09/2018 | 09:25  | Lượt xem: 3
Văn bản hướng dẫn về việc đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề đất ở và đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư sang...

Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Dị Nậu huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/09/2018 | 02:23  | Lượt xem: 3
Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Dị Nậu huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội

Về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Ngày đăng 04/09/2018 | 08:47  | Lượt xem: 4
Về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất

Ngày đăng 30/08/2018 | 05:46  | Lượt xem: 3
Công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất

Ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày đăng 17/08/2018 | 08:19  | Lượt xem: 3
Giấy ủy quyền về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

Về việc chủ động các biện pháp ứng phó với cơn bão số 4 (bão Bebinca)

Ngày đăng 16/08/2018 | 03:26  | Lượt xem: 3
Về việc chủ động các biện pháp ứng phó với cơn bão số 4 (bão Bebinca)

Về việc bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất

Ngày đăng 16/08/2018 | 08:28  | Lượt xem: 3
Ngày 01/8/2018, UBND huyện Thạch Thất đã ban hành văn bản số 1404/UBND- KT về việc bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư các dự án cụm công nghiệp trên địa...

Thông báo về việc thu hồi đất để xây dựng tuyến đường tỉnh lộ 446- Yên Bình - Láng Hòa Lạc kéo dài

Ngày đăng 03/07/2018 | 05:50  | Lượt xem: 4
Thông báo về việc thu hồi 4,8m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm để xây dựng tuyến đường tỉnh lộ 446- Yên Bình - Láng Hòa Lạc kéo dài

Triệu tập kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX

Ngày đăng 20/06/2018 | 05:55  | Lượt xem: 3
Triệu tập kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX

HĐND huyện Thạch Thất triệu tập kỳ họp thứ 7, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 20/06/2018 | 02:43  | Lượt xem: 3
HĐND huyện Thạch Thất triệu tập kỳ họp thứ 7, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo việc cho vay ưu đãi

Ngày đăng 16/06/2018 | 03:10  | Lượt xem: 3
Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo việc cho vay ưu đãi 

Thông báo của UBND huyện Thạch Thất về việc đầu tư xây dựng cụm Công nghiệp Bình Phú I (giai đoạnII)

Ngày đăng 17/05/2018 | 08:59  | Lượt xem: 3
Thông báo của UBND huyện Thạch Thất về việc đầu tư xây dựng cụm Công nghiệp Bình Phú I (giai đoạnII), xã Bình Phú, huyện Thạch Thất. 

Thông báo về việc cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội chùa Tây Phương năm 2018

Ngày đăng 17/04/2018 | 04:57  | Lượt xem: 3
Thông báo về việc cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội chùa Tây Phương năm 2018