THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện thông báo kết quả tuyển dụng đặc biệt vào công chức Văn hóa-xã hội, lĩnh vực Văn hóa thông tin làm việc tại UBND xã Đồng Trúc năm 2022
Ngày đăng 17/02/2022 | 17:45  | Lượt xem: 119

Thông báo của UBND huyện Thạch Thất về kết quả tuyển dụng đặc biệt vào công chức Văn hóa-xã hội, lĩnh vực Văn hóa thông tin làm việc tại UBND xã Đồng Trúc năm 2022.

Thông báo của UBND huyện Thạch Thất về kết quả tuyển dụng đặc biệt vào công chức Văn hóa-xã hội, lĩnh vực Văn hóa thông tin làm việc tại UBND xã Đồng Trúc năm 2022.

Xem nội dung chi tiết tại đây