THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Thạch Thông báo Công khai danh sách, vị trí tiếp nhận vào công chức Văn hóa – Xã hội xã Thạch Xá không qua thi tuyển huyện Thạch Thất năm 2023.
Ngày đăng 20/03/2023 | 17:53  | Lượt xem: 141

UBND huyện Thạch Thông báo Công khai danh sách, vị trí tiếp nhận vào công chức Văn hóa – Xã hội xã Thạch Xá không qua thi tuyển huyện Thạch Thất năm 2023.

Xem chi tiết Thông báo tại đây!