THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Thạch Thất năm 2023
Ngày đăng 18/01/2023 | 13:30  | Lượt xem: 61

UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Thạch Thất năm 2023

Xem chi tiết Quyết định tại đây!