THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023
Ngày đăng 18/01/2023 | 14:00  | Lượt xem: 55

UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!