THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc thu hồi đất nông nghiệp trồng lúa của các hộ gia đình trên địa bàn các xã Đồng Trúc, Lại Thượng huyện Thạch Thất.
Ngày đăng 08/03/2023 | 16:00  | Lượt xem: 58

Xem chi tiết các Quyết định tại đây

Thu hồi 82,2m đất nông nghiệp trồng lúa hộ kiều văn khân để thực hiện dự án đường giao thông nông thôn xã đồng trúc ( đoạn đồi phe đi ao đìa hoi và đoạn ngã tư trúc động đi đại lộ thăng long) trên địa bàn xã Đồng Trúc

 

Thu hồi 94,5m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ phùng văn hùng để thực hiện dự án đường giao thông nông thôn xã đồng trúc (đoạn đồi phe đi ao đìa hoi và đoạn ngã tư trúc động đi đại lộ thăng long) trên địa bàn xã Đồng Trúc

 

Thu hồi 29,8m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ phí văn năm để thực hiện dự án đường giao thông nông thôn xã đồng trúc (đoạn đồi phe đi ao đìa hoi và đoạn ngã tư trúc động đi đại lộ thăng long) trên địa bàn xã Đồng Trúc

 

Thu hồi 8,4m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ từ xuân cung để thực hiện dự án đường giao thông nông thôn xã đồng trúc (đoạn đồi phe đi ao đìa hoi và đoạn ngã tư trúc động đi đại lộ thăng long) trên địa bàn xã Đồng Trúc

 

Thu hồi 24,2m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ phí văn minh để thực hiện dự án đường giao thông nông thôn xã đồng trúc (đoạn đồi phe đi ao đìa hoi và đoạn ngã tư trúc động đi đại lộ thăng long) trên địa bàn xã Đồng Trúc

 

Thu hồi 14,2m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ kiều cao hiệt để thực hiện dự án đường giao thông nông thôn xã đồng trúc (đoạn đồi phe đi ao đìa hoi và đoạn ngã tư trúc động đi đại lộ thăng long) trên địa bàn xã Đồng Trúc

 

Thu hồi 38,5m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ phùng thị chiện để thực hiện dự án đường giao thông nông thôn xã đồng trúc (đoạn đồi phe đi ao đìa hoi và đoạn ngã tư trúc động đi đại lộ thăng long) trên địa bàn xã Đồng Trúc

 

Thu hồi 172,7m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ phan văn chúc để thực hiện dự án đường giao thông nông thôn xã đồng trúc (đoạn đồi phe đi ao đìa hoi và đoạn ngã tư trúc động đi đại lộ thăng long) trên địa bàn xã Đồng Trúc

 

Thu hồi 155,2m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ phí văn miến để thực hiện dự án đường giao thông nông thôn xã đồng trúc (đoạn đồi phe đi ao đìa hoi và đoạn ngã tư trúc động đi đại lộ thăng long) trên địa bàn xã Đồng Trúc

 

Thu hồi 4,6m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ kiều thị chiu để thực hiện dự án đường giao thông nông thôn xã đồng trúc (đoạn đồi phe đi ao đìa hoi và đoạn ngã tư trúc động đi đại lộ thăng long) trên địa bàn xã Đồng Trúc

 

Thu hồi 32,3m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ phùng quang minh để thực hiện dự án đường giao thông nông thôn xã đồng trúc (đoạn đồi phe đi ao đìa hoi và đoạn ngã tư trúc động đi đại lộ thăng long) trên địa bàn xã Đồng Trúc

 

Thu hồi 81,7m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ phan văn khơi để thực hiện dự án đường giao thông nông thôn xã đồng trúc (đoạn đồi phe đi ao đìa hoi và đoạn ngã tư trúc động đi đại lộ thăng long) trên địa bàn xã Đồng Trúc

 

Thu hồi 299,7m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ đặng văn hinh và 22,9m đất công do xã đồng trúc quản lý để thực hiện dự án đường giao thông nông thôn xã đồng trúc (đoạn đồi phe đi ao đìa hoi và đoạn ngã tư trúc động đi đại lộ thăng long) trên địa bàn xã Đồng Trúc

 

Thu hồi 85,9m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ kiều văn điền để thực hiện dự án đường giao thông nông thôn xã đồng trúc (đoạn đồi phe đi ao đìa hoi và đoạn ngã tư trúc động đi đại lộ thăng long) trên địa bàn xã Đồng Trúc

 

Thu hồi 105,2m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ nguyễn văn đạt để thực hiện dự án đường giao thông nông thôn xã đồng trúc (đoạn đồi phe đi ao đìa hoi và đoạn ngã tư trúc động đi đại lộ thăng long) trên địa bàn xã Đồng Trúc

 

Thu hồi 228,6m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ vương văn ứng- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 295,5m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ nguyễn văn sản- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 243,2m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ cấn xuân lịch- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 273,9m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ vương thị nở- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 99,6m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ vương thị côi- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 330,6m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ cấn văn dũng- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 28,8m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ trần văn quốc- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 306,7m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ vương đức ái- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 327,3m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ kiều thị hợp- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 289,5m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ kim văn thu- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 322,7m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ cấn văn chất- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng.

 

Thu hồi 466,2m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ vương văn thảnh- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 311,9m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ cấn văn phúc- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 120,0m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ nguyễn văn toản- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 323,8m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ nguyễn văn lý- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

 

Thu hồi 400,5m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ nguyễn đình thư- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 194,8m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ nguyễn đình viện- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 147,6m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ vương văn cầu- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 121,2m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ khuất thị chung- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 120m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ nguyễn văn cầu- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 405,1m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ nguyễn thị lành- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 174,9m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ nguyễn văn viễn- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 7,6m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ nguyễn thị hả- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 317,8m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ vương văn được- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 328,9m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ vương thị yết- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

 

Thu hồi 304,3m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ vương xuân chính- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ tỉnh lộ 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 45,6m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ mai anh tuấn- Lại Thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 191,6m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ kiều thị huệ- Lại Thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 142,3m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ vương thị thành- Lại Thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 641,9m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ khuất thị minh- Lại Thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 290,9m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ nguyễn thị lụa- Lại Thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 32,1m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ khuất văn quyền- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 311,9m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ khuất thị nghệ- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 585,9m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ nguyễn khắc hiếu- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 378,8m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ khuất văn hùng đã chết người đại diện hộ là bà khuất thị hải- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 75,2m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ khuất văn chỉ- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 365,8m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ khuất đức hữu- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 10,5m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ khuất văn trung- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 275,2m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ khuất văn thuật- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 291,8m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ khuất văn khanh- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 250,4m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ khuất văn thông- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 138,6m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ nguyễn văn vượng- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 343,9m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ vương văn đại- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng

Thu hồi 423,4m đất nông nghiệp trồng lúa của hộ nguyễn văn hảo- lại thượng để thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường ĐH 07 đoạn từ TL 419 đi đường ĐH 05 trên địa bàn xã Lại Thượng