THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc đính chính tên chủ sử dụng đất trong Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND huyện Thạch Thất
Ngày đăng 07/06/2024 | 15:52  | Lượt xem: 57

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc đính chính tên chủ sử dụng đất trong Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND huyện Thạch Thất về việc giao đất tái định cư cho hộ dân xã Thạch Hoà tại khu Tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội

Xem chi tiết tại đây./.