THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc đính chính diện tích, nội dung, tên chủ sử dụng đất tại các QĐ của UBND huyện.
Ngày đăng 08/03/2023 | 16:30  | Lượt xem: 35

Đính chính diện tích thửa đất số 55 lô 26 Quyết định 177 giao đất TĐC ông Nguyễn Văn Hùng- Nguyễn Thị Quý tại QĐ số 177/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của UBND huyện Thạch Thất.

Đính chính nội dung tại điều 1 quyết định số 2454 của UBND huyện ngày 02/6/2020 đối với Nguyễn Huy Kế - xã Canh Nậu

Đính chính tên chủ sử dụng đất tại quyết định số 6477/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của hộ ông Nguyễn Đức Luyện dự án trường THPT Minh Hà

Đính chính một số nội dụng tại điều 1 quyết định số 4819/QĐ-UBND ngày 30/09/2020 của hộ ông Nguyễn Văn Chu dự án trường THPT Minh Hà

Quyết định đính chính tên chủ sử dụng đất trong QĐ số 146/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND huyện Thạch Thất; Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện Thạch Thất từ hộ ông Nguyễn Văn Thá - Đinh Thị Diễm Lan thành hộ ông Nguyễn Văn Thá – Đinh Diễm Lan.