THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh số lượng thửa đất đưa ra bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Cháy, Hương Ngải, huyện Thạch Thất
Ngày đăng 31/01/2024 | 18:00  | Lượt xem: 62

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh số lượng thửa đất đưa ra bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Cháy, Hương Ngải, huyện Thạch Thất

Xem chi tiết tại đây./.