THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc giao đất ở để thực hiện Phương án BT, HT và tái định cư cho các hộ xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất!
Ngày đăng 19/01/2023 | 16:00  | Lượt xem: 69

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc giao đất ở để thực hiện Phương án BT, HT và tái định cư cho các hộ xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất!

Xem chi tiết các QĐ tại đây!

QĐ về việc giao đất ở để thực hiện phương án BT, HT và tái định cư cho hộ ông Phạm Đình Thông - Phương Thị Nghệ - Thôn 5 xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất.

QĐ về việc giao đất ở để thực hiện phương án BT, HT và tái định cư cho bà Nguyễn Thị Vinh -Lê Tiến Khang - Thôn 5 xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất .

QĐ về việc giao đất ở để thực hiện phương án BT, HT và tái định cư cho hộ ông Nguyễn Văn Thá - Đinh Thị Diễm Lan - Thôn 5 xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất .

QĐ về việc giao đất ở để thực hiện phương án BT, HT và tái định cư cho hộ ông Phạm Duy Huân - Thôn 5 xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất.

QĐ về việc giao đất ở để thực hiện phương án BT, HT và tái định cư cho hộ ông Vũ Văn Xuyền - Thôn 4  xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất.

QĐ về việc giao đất ở để thực hiện phương án BT, HT và tái định cư cho hộ ông Phạm Văn Viêng - Dương Thị Hảo, Thôn 5  xã Thạch Hòa huyện Thạch Thất.