THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất năm học 2023-2024
Ngày đăng 12/06/2024 | 11:02  | Lượt xem: 63

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất năm học 2023-2024

Xem chi tiết tại đây./.

Danh sách kèm theo./.