THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã thuộc huyện Thạch Thất năm 2021
Ngày đăng 13/09/2021 | 16:29  | Lượt xem: 22

Thông báo của UBND huyện Thạch Thất về kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã thuộc huyện Thạch Thất năm 2021

Thông báo của UBND huyện Thạch Thất về kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã thuộc huyện Thạch Thất năm 2021. 

Xem nội dung Kế hoạch tại đây