THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất và giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
Ngày đăng 07/07/2022 | 16:15  | Lượt xem: 181

Văn bản số 1087/UBND-TNMT ngày 23/6/2022 của UBND huyện về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất và giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây