THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện
Ngày đăng 22/11/2022 | 09:43  | Lượt xem: 39

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện

Xem thông tin chi tiết tại đấy./.