THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất trên địa bàn huyện Thạch Thất
Ngày đăng 15/09/2022 | 19:30  | Lượt xem: 337

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại xã Đại Đồng, Dị Nậu, Bình Phú

Xem chi tiết hồ sơ mời tham gia đấu giá tại khu Lỗ Đòng- Bồ Cóc, xã Đại Đồng tại đây!

Xem chi tiết hồ sơ mời tham gia đấu giá tại khu Đầu Cầu Dưới, thôn Thái Hòa, Bình Phú tại đây!

Xem chi tiết hồ sơ mời tham gia đấu giá tại khu Đấu giá xã Dị Nậu tại đây!