THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại khu Đồng Cháy
Ngày đăng 23/09/2022 | 10:38  | Lượt xem: 279

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại khu Đồng Cháy, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất

Xem chi tiết Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại khu Đồng Cháy tại đây./.