THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo của UBND huyện Thạch Thất về thi tuyển chức danh Đội Trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị năm 2022
Ngày đăng 23/07/2022 | 08:00  | Lượt xem: 144

UBND huyện Thạch Thất thông báo về các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển và lịch tổ chức thi tuyển chức danh Đội Trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị năm 2022.

Xem nội dung Thông báo về các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển tại đây!

Xem nội dung Thông báo về Lịch tổ chức thi tuyển tại đây!